Van de bestuurstafel

Het bestuur vergadert een aantal malen per jaar om lopende zaken te bespreken en - waar nodig - beslissingen te nemen in zaken die geen uitstel dulden.

Onlangs is een nieuw bestuur aangetreden. Zodra de overdracht van zaken van het vorige bestuur is afgerond zal op deze plaats allengs meer verschijnen over mogelijke koerswijzigingen die in het belang van het voortbestaan van de vereniging noodzakelijk worden bevonden.

In het eerste kwartaal van 2018 zal de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats vinden. In de aanloop daarvan wordt altijd een agenda opgesteld. De agenda zul je hier kunnen vinden zodra deze definitief is.

 

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Google PlusVerzend via Twitter