Inschrijven voor de KCM van zondag 6 mei a.s in de Bilt

Nieuw: online inschrijven

Omdat een aanzienlijk deel van onze leden gewend is geraakt aan bestellen van goederen en diensten via het internet, is het tijd om het online regelen van een inschrijving voor de KCM mogelijk te maken. Met de ontwikkeling van een nieuwe website hebben we ook de beschikking gekregen over nieuwe middelen om dit te realiseren.

Het bezit van een iPad, tablet en/of smartphone is min of meer gewoon geworden, dus ook met die handige apparaten moet het lukken.

Maar wees gerust: we houden ook het vertrouwde inschrijfformulier voorlopig nog in stand. Je kunt dat formulier binnenkort downloaden van deze website. 

Ook Niet Erkende Kleuren welkom voor de exterieurkeuring!

Dit jaar willen we zoveel mogelijk honden en baasjes blij maken: dus ook de z.g. Niet Erkende Kleuren (NEK) zijn van harte welkom om mee te doen aan de Exterieurkeuring. 

Niet Erkende Kleuren zijn de kleuren die niet onder zwart/wit/bruin en fawn/grijs vallen. Dus poedels die met meer dan één kleur in hun vacht geboren worden.

Fawn is de verzamelnaam voor de kleuren abrikoos en rood.

Planning

planning1

planning2

De regels

1.

De sluitingsdatum voor de officiële inschrijving is met enkele dagen verlengd. Haast u!

Voor alle keuringen geldt dat er in ieder geval betaald is op 1 mei a.s.

2.

Per hond vul je een apart formulier in. 

3.

Je schrijft een hond in voor de KCM of voor de exterieurkeuring. Niet voor allebei.

4.

Ook honden die niet in het voorgeschreven toilet staan kunnen ingeschreven worden voor de exterieurkeuring.

5.

Veranderen van klasse tijdens de clubmatch is niet toegestaan.

6.

Zorg ervoor dat je op 6 mei a.s. het dierenpaspoort bij je hebt, waaruit blijkt of alle relevante inentingen tijdig zijn gedaan. De gezondheid van de andere deelnemende honden mag door jouw hond niet in gevaar worden gebracht.

7.

Door je in te schrijven verplicht je je tot betaling.

8.

Niet (volledig en tijdig) betaald is NIET ingeschreven.

9.

Blijkt op de dag van de clubmatch je betaling op welke wijze dan ook niet te zijn bijgeschreven op de rekening van de NPC, dan is contante betaling mogelijk, verhoogd met € 5 per inschrijving.

10.

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels vande FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van de inschrijfprocedure. Met het verzenden van de inschrijvingsgegevens verklaar je bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van de gegevens via de website staat gelijk aan het ondertekenen van een handgeschreven inschrijfformulier.

De procedure

1.

Lees eerst deze aanwijzingen door:

Op het online inschrijvingsformulier kun je, door op de ENTER-toets te drukken na het invullen van de gevraagde gegevens, controleren of je iets vergeten bent. Bij de onbrekende of onjuiste gegevens krijg je een foutmelding in rood.

Als alles compleet en correct is kom je op een bevestigingspagina. Zo kun je controleren of alles goed is ingevuld.

2.

Als je meer dan één hond in wil schrijven kun je daar voor kiezen. Je komt dan weer op de eerste pagina. Eerder ingevulde gegevens verschijnen vanzelf als je de eerste letter intoetst. Zo wordt het herhaald invullen van b.v. je adres een stuk gemakkelijker.

3.

Je maakt het verschuldige bedrag (of een totaal van meerdere bedragen als je meer dan één hond opgeeft) zelf over op de bankrekening van de NPC: NL21INGB0000213333 t.n.v. Nederlandse Poedel Club te Rotterdam.

4.

Als je betaling is ontvangen melden we dat per email. De inschrijving is dan definitief.

5.

Klik op de knop om naar het inschrijfformulier te gaan.

N.B.

De inschrijfformulieren staan ook in de laatste Poedelvaria als je niet online inschrijft.

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Google PlusVerzend via Twitter