Samenstelling bestuur

 

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar,
Jaarlijks op de ALV gaat de periode in.  
Voorzitter 2022
Secretaris en bestuur redactie 2023
Penningmeester en bestuur activiteiten 2024
    

Na deze periode kan men zich herkiesbaar stellen en kunnen

nieuwe kandidaten voor de functie zich aanmelden bij het secretariaat

 
 

 

 

up

 

Verzend via FacebookVerzend via Twitter