Verenigings Fokreglement (VFR)

Verder naar
 
 
 
 
 
 

Het VFR is begin 2015 tot stand gekomen, waarna in april 2019 een revisie verscheen.

De laatste versie dateert van juli 2020, en was reeds op de afgelopen ALV van 14 maart j.l. goedgekeurd.

Dit VFR is op 6 mei j.l. ook door de Raad van Beheer goedgekeurd en is op 1 juni 2021 van kracht geworden.

Als het document niet verschijnt of niet goed te lezen is, kijk dan even in de gebruiksaanwijzing hieronder.

 

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Twitter